Заповеди, документи и списъци за стипендии


 

Списък на студентите, класирани за стипендия за зимен семестър на учебната 2020/2021 година.

Заповед № РД-16-596/30.09.2020 год. за отпускане на стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 година.
(за всички с изключение на 1 курс ПОМ и 1 курс ПОИИ)

Заповед № РД-16-593/30.09.2020 год. за отпускане на стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 година.
(само за 1 курс ПОМ и 1 курс ПОИИ)

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.