Заповеди, документи и списъци за стипендии


 

Списък на студентите класирани за стипендия за летен семестър на учебната 2020/2021 година.

Заповед № РД-16-060/10.02.2021 год. за отпускане на стипендии за летен семестър на учебната 2020/2021 година.

Заповед № РД-16-061/10.02.2021 год. за отпускане на стипендии за летен семестър на учебната 2020/2021 година.
(само за 1 курс ПОМ и 1 курс ПОИИ)

Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.

Уверение за успех.