Заявка за творческа изява в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 

Заявка за предстояща творческа изява.

Заповед за определяне на реда за изготвяне на ежемесечен общ афиш на творческите събития в Академията.