Информация за провеждане на текуща изпитна сесия

 

Изпитите за специалности Българска народна хореография - задочно обучение и Балетна педагогика, ще се проведат на 21.01.2021г. от 8:30 ч.

Допълнителна информация и инструкции за начина на организиране на изпитите, ще получите от съответния преподавател.


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ИИФ III -ти курс: Дешифриране на музикален фолклор - 22.01.2021 г.

ИИФ II -ри курс: Солфеж - 22.01.2021г.

ИИФ I -ви курс: Солфеж - 22.01.2021г.

ПОМ II -ри курс: Солфеж - 22.01.2021 г.