Информация за провеждане на текуща изпитна сесия

 

Ликвидация - 11.09.2021 (История на музиката, История на българската музика, Музикална естетика).