Информация за провеждане на текуща изпитна сесия

 

График на студентите от IV-ти курс, специалност “Педагогика на обучението по музика”, бакалавър допуснати до държавен изпит (ликвидационна сесия) на 27.02.2021 г.