Кандидатстудентска кампания 2020/2021

Актуална информация за кандидат-студентите

 

Кандидатите, които кандидатстват по документи, могат да положат и приемен изпит, като при балообразуването се взема по-високата оценка.


Кандидат-студентите не успели да се класират за обучение на обявените места държавна поръчка, имат право да се запишат в платена форма на обучение.


На вниманието на кандидат-студенти в специалности от сферата на изобразителните изкуства

Кандидат-студенти от специализирани и професионални художествени училища, с успех от държавните изпити по съответната специалност най-малко (5.00 ), могат да кандидатстват по документи с оценката за I-ви етап. Кандидатите се явяват само на II-ри етап.


За допълнителна информация
Учебен отдел:
032 601 444; 0877 716 152